04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Kiểm tra khả năng xuất tinh của bạn

Câu hỏi 1 : Bạn ước lượng như thế nào về thể tích tinh dịch mỗi lần xuất tinh ?

Nhiều như trước đây
Ít hơn trước đây một chút
Thỉnh thoảng ít hơn trước đây
Ít hơn trước nhiều
Ít hơn trước rất nhiều
Hầu như không có/Không thể xuất tinh được

Câu hỏi 2 : Bạn ước lượng như thế nào về độ mạnh khi bạn phóng tinh tinh(Lực phóng tinh)?

Mạnh như trước đây
Yếu hơn trước đây một chút
Thỉnh thoảng yếu hơn trước đây
Yếu hơn trước đây nhiều
Yếu hơn trước đây rất nhiều
Không thể xuất tinh được

Câu hỏi 3 : Bạn có thường xuyên xuất tinh được mỗi khi có hoạt động tình dục hay không?

Luôn luôn
Hầu hết các lần
Khoảng ½ số lần
Khoảng dưới ½ số lần
Không lần nào

Câu hỏi 4 : Bạn có gặp khó khăn gì hoặc có khó chịu gì trong việc xuất tinh của bạn không?

Không có vấn đề gì
Không khó chịu một chút nào
Hơi có khó chịu một chút
Khó chịu
Rất khó chịu
Cực kỳ khó chịu

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác