04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Chỉ số chức năng cương quốc tế ( Bảng điểm IIEF)

Câu hỏi 1 : Trong 4 tuần lễ qua, trong quan hệ tình dục với phụ nữ có làm cho người phụ nữ hài lòng không ?

Rất ít - không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 2 : Trong 4 tuần lễ qua bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không ?

Không hài lòng
Hơi hài lòng
Tạm hài lòng
Khá hài lòng
Rất hài lòng

Câu hỏi 3 : Trong 4 tuần lễ qua, mức độ ham muốn tình dục của bạn như thế nào?

Rất ít - không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 4 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có cảm thấy ham muốn tình dục không ?

Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Trên 1/2 số lần
Gần như không bao giờ

Câu hỏi 5 : Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp bạn có đạt được cảm giác cực khoái hay không ?

Không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (trên 1/2 số lần)
Luôn luôn - Hoàn toàn

Câu hỏi 6 : Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh hay không?

Không hoạt động tình dục/không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (trên 1/2 số lần)
Luôn luôn- Hoàn toàn

Câu hỏi 7 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thích thú trong khi giao hợp không ?

Không giao hợp
Không thấy thích
Không thích lắm
Tàm tạm
Rất thích thú
Cực kỳ thích thú

Câu hỏi 8 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thoả mãn khi giao hợp không ?

Không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn - hoàn toàn

Câu hỏi 9 : Trong 4 tuần lễ qua, có bao nhiêu lần giao hợp.

Không lần nào
1 - 2 lần
3 - 4 lần
5 - 6 lần
7 - 10 lần
Hơn 11 lần

Câu hỏi 10 : Trong 4 tuần lễ qua, theo ước lượng của bạn thì mức độ tự tin của bạn như thế nào trong việc duy trì cương dương vật?

Rất ít/ không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 11 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì độ cương dương vật để giao hợp trọn vẹn không ?

Không giao hợp
Cực kỳ khó khăn
Quá khó khăn
Khó khăn
Hơi khó khăn
Không khó khăn

Câu hỏi 12 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có duy trì được độ cương của dương vật trong âm đạo cho tới khi kết thúc cuộc giao hợp không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 13 : Trong 4 tuần lễ qua, khi muốn giao hợp, bạn có đưa được dương vật vào âm đạo không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 14 : Trong 4 tuần lễ qua, khi có kích thích tình dục. Độ cứng của dương vật khi cương có đủ cứng để đưa vào âm đạo không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 15 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thường cương được dương vật trong lúc hoạt động tình dục hay không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác