04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Chỉ số chức năng cương quốc tế ( Bảng điểm IIEF)

Câu hỏi 1 : Trong 4 tuần lễ qua, trong quan hệ tình dục với phụ nữ có làm cho người phụ nữ hài lòng không ?

Rất ít - không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 2 : Trong 4 tuần lễ qua bạn có cảm thấy hài lòng với cuộc sống tình dục của mình không ?

Không hài lòng
Hơi hài lòng
Tạm hài lòng
Khá hài lòng
Rất hài lòng

Câu hỏi 3 : Trong 4 tuần lễ qua, mức độ ham muốn tình dục của bạn như thế nào?

Rất ít - không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 4 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có cảm thấy ham muốn tình dục không ?

Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Trên 1/2 số lần
Gần như không bao giờ

Câu hỏi 5 : Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp bạn có đạt được cảm giác cực khoái hay không ?

Không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (trên 1/2 số lần)
Luôn luôn - Hoàn toàn

Câu hỏi 6 : Trong 4 tuần lễ qua khi được kích thích tình dục hay giao hợp, bạn có xuất tinh hay không?

Không hoạt động tình dục/không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (trên 1/2 số lần)
Luôn luôn- Hoàn toàn

Câu hỏi 7 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thích thú trong khi giao hợp không ?

Không giao hợp
Không thấy thích
Không thích lắm
Tàm tạm
Rất thích thú
Cực kỳ thích thú

Câu hỏi 8 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy thoả mãn khi giao hợp không ?

Không giao hợp
Gần như không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Khoảng 1/2 số lần
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn - hoàn toàn

Câu hỏi 9 : Trong 4 tuần lễ qua, có bao nhiêu lần giao hợp.

Không lần nào
1 - 2 lần
3 - 4 lần
5 - 6 lần
7 - 10 lần
Hơn 11 lần

Câu hỏi 10 : Trong 4 tuần lễ qua, theo ước lượng của bạn thì mức độ tự tin của bạn như thế nào trong việc duy trì cương dương vật?

Rất ít/ không có
ít
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 11 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thấy khó khăn khi duy trì độ cương dương vật để giao hợp trọn vẹn không ?

Không giao hợp
Cực kỳ khó khăn
Quá khó khăn
Khó khăn
Hơi khó khăn
Không khó khăn

Câu hỏi 12 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có duy trì được độ cương của dương vật trong âm đạo cho tới khi kết thúc cuộc giao hợp không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 13 : Trong 4 tuần lễ qua, khi muốn giao hợp, bạn có đưa được dương vật vào âm đạo không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 14 : Trong 4 tuần lễ qua, khi có kích thích tình dục. Độ cứng của dương vật khi cương có đủ cứng để đưa vào âm đạo không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Câu hỏi 15 : Trong 4 tuần lễ qua, bạn có thường cương được dương vật trong lúc hoạt động tình dục hay không ?

Không hoạt động tình dục/ không giao hợp
Gần như không bao giờ/ không bao giờ
Dưới 1/2 số lần
Thỉnh thoảng (khoảng 1/2 số lần)
Gần hầu hết (hơn 1/2 số lần)
Luôn luôn hoàn toàn

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác


diễn đàn rao vặt miễn phí,Sinhcafe,Tour hà giang cao nguyên đá,Tour du lịch Hà Giang,hoa tam giác mạch hà giang,kinh nghiệm du lịch hà giang