04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Chẩn đoán xuất tinh sớm (PEDT)

Câu hỏi 1 : Bạn quan tâm đến mức độ nào vì thời gian xuất tinh ngắn của bạn sẽ làm cho bạn tình không hài lòng

Không bao giờ quan tâm cả
Có một chút quan tâm
Tương đối quan tâm
Rất quan tâm
Cực kì quan tâm

Câu hỏi 2 : Bạn có cảm thấy bị thất vọng vì bị xuất tinh trước khi bạn muốn hay không?

Không bao giờ thất vọng
Có một chút thất vọng
Tương đối thất vọng
Rất thất vọng
Cực kì thất vọng

Câu hỏi 3 : Bạn có bị xuất tinh khi vừa mới kích thích hay không?

Hầu như không hoặc không bao giờ (0%)
Dưới một nửa số lần (25%)
Khoảng một nửa số lần (50%)
Trên một nửa số lần (75%)
Hầu như tất cả số lần (100%)

Câu hỏi 4 : Bạn có xuất tinh trước khi bạn muốn hay không?

Hầu như không hoặc không bao giờ (0%)
Dưới một nửa số lần (25%)
Khoảng một nửa số lần (50%)
Trên một nửa số lần (75%)
Hầu như tất cả số lần (100%)

Câu hỏi 5 : Bạn cảm thấy khó khăn như thế nào trong việc kìm hãm xuất tinh?

Không khó khăn chút nào.
Hơi khó khăn
Có khó khăn
Rất khó khăn
Cực kì khó khăn

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác