04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Câu hỏi đánh giá khả năng cương dương vật (IIEF5)

Câu hỏi 1 : Bạn có thể ước lượng sự tự tin của bạn về khả năng cương dương vật và sự duy trì khả năng đó như thế nào?

Rất thấp
Thấp
Vừa phải
Cao
Rất cao

Câu hỏi 2 : Khi giao hợp bạn có thấy hoàn toàn thỏa mãn không?

Không có hoạt động tình dục
Gần như không bao giờ/Không bao giờ
Một vài lần(<1/2 tổng số lần quan hệ)
Thỉnh thoảng(khoảng 1/2 tổng số lần)
Hầu hết các lần (> 1/2 tổng số lần)
Gần như luôn luôn/ Luôn luôn

Câu hỏi 3 : Bạn có thấy khó khăn khi duy trì độ cứng của dương vật để giao hợp trọn vẹn không?

Không có hoạt động tình dục
Cực kỳ khó khăn
Rất khó khăn
Khó khăn
Hơi khó khăn
Không khó khăn

Câu hỏi 4 : Khi dương vật của bạn cương do kích thích tình dục, dương vật của bạn có đủ cứng để đưa được vào âm đạo hay không?

Không có hoạt động tình dục
Gần như không bao giờ/Không bao giờ
Một vài lần (< 1/2 tổng số lần quan hệ )
Thỉnh thoảng(khoảng 1/2 tổng số lần)
Hầu hết các lần (> 1/2 tổng số lần)
Gần như luôn luôn/ Luôn luôn

Câu hỏi 5 : Khi đã đưa được dương vật vào trong âm đạo rồi, bạn có thường duy trì được độ cứng của dương vật không?

Không có hoạt động tình dục
Gần như không bao giờ/Không bao giờ
Một vài lần (< 1/2 tổng số lần quan hệ )
Thỉnh thoảng(khoảng 1/2 tổng số lần)
Hầu hết các lần (> 1/2 tổng số lần)
Gần như luôn luôn/ Luôn luôn

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác