04 39978049

0912-611-034

Mạng xã hội:

Giỏ hàng (0)

Bài trắc nghiệm: Ảnh hưởng của triệu chứng tiền liệt tuyến tới chất lượng cuộc sống.

Câu hỏi 1 : Nếu quãng đời còn lại bạn phải sống với tình trạng hiện tại, bạn cảm thấy như thế nào?

Vui vẻ
Hài lòng
Hầu như thỏa mãn
Hòa lẫn giữa thỏa mãn và bất mãn
Hầu như bất mãn
Không hạnh phúc
Khủng khiếp

Các bài test kiểm tra sức khỏe khác